Espai TIC

Rebre més informació
Per treballar una proposta concreta et demanen que ens responguis a aquest formulari per poder-te informar de primera ma com avança el projecte. Properarment convocarià una reunió per explicar la situació del projecte i a la vegada recollir propostes de serveis, comuns o privats que hauria de tenir aquest nou Espai TIC, i resoldre dubtes sobre l'evolució i calendari del projecte.

Avís sobre la protecció de dades personals

L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que podeu trobar al peu d'aquesta plana de Associació per l’impuls del sector TIC de l’Anoia.

Associació per l’impuls del sector TIC de l’Anoia utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Dotació d'un espai de coworking per a l'ecosistema tecnològic local que esdevingui element catalitzador de talent, innovació, coneixement, ocupació en la nova economia digital.

El sector TIC forma part de l'ecosistema tecnològic de la comarca i alhora és proveïdor transversal i necessari de la resta de sectors per a l'impuls econòmic del territori.

 

Actualment el sector es troba en plena expansió i requereix de més professionals, més espais i millors infraestructures. La manca d'aquests recursos provoca la migració d'empreses fora de la comarca tot posant en risc la permanència del talent en el territori.

 

Per això des de TIC Anoia apostem per potenciar a mig termini l'ecosistema emergent de la comarca format per les empreses tecnològiques i digitals, mitjançant l'aprovisionament d'un espai de coworking per:

  • Compartir els recursos
  • Atreure talent
  • Fomentar la transferència de coneixement
  • Evitar la deslocalització del sector
  • Establir sinèrgies per treballar en grans projectes
  • Atreure inversions i ajuts
Segueix TICAnoia a:
Twitter  Linkedin  Facebook  Slideshare  Flickr  Youtube  Mixcloud