Curs de ciberseguretat (25h)

El curs ofereix, de manera concisa, una útil introducció al disseny de polítiques de seguretat informàtica i a la implantació pràctica de mesures tant tecnològiques com metodològiques que previndran accidents en relació a l'ús de tecnologies informàtiques, o amb les dades que amb elles es manegen, en el nostre negoci , empresa o institució. 

 

Curs de ciberseguretat 25h

 

Continguts

 1. Fonaments
  • Fonaments de Seguretat.
  • Riscos.
  • Amenaces.
 2. Polítiques de Seguretat Informàtica
  • Gestió de la ciber Seguretat.
  • Polítiques de Seguretat.
  • Mesures de protecció.
 3. Seguretat física i seguretat lògica
  • Dispositius tamper-proof.
  • Side channel anàlisi.
  • Software Defined Radio i Cognitive Radio Networks.
  • Control d'accés.
 4. Accés remot
  • Interconnexió remota de seus.
  • Demostració pràctica de diferents xarxes privades virtuals.
 5. Control d'accés a aplicacions
  • Autenticació i autorització en serveis WEB.
  • OAuth, OAuth2 i tokens.
 6. Aspectes legals
  • Aspectes jurídics en entorns tecnològics.
  • Protecció de dades.
  • Protecció intel·lectual i Llicències

 

Curs adreçat prioritàriament a persones treballadores en actiu. La formació d'oferta per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l'exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat. Inscripcions a Ceina Igualada

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube