Atlantic Devices - Post Print S.L.

Pol Ind. Les Gavarreres / Sant Pere 2 Bloc 1 – Nau 1 
08711  Òdena  
Tel 938040702 
infoatlanticdevices.com
Lloc web
Distribució de valor afegit VAD en productes per la imatge digital i l´aula interactiva en general, i les seves activitats de formació i suport complementàries i derivades. Àmbit territorial Espanya peninsula i illes.

Productes i solucions

Taulers digitalitzadors, Pissarres digitals Interactives, armaris de seguretat per portàtils, dispositius de firma digital, escáners de documents i diapositives...

Activitats

Consultoria i assessorament TIC
Venda de maquinari / programari ofimàtic (hardware/software)
Segueix TICAnoia a:
Twitter  Telegram  Linkedin  Facebook  Slideshare  Flickr  Youtube