Les Xarxes Socials i la seva aplicació empresarial

Continguts de la jornada:

 • 10:00 Benvinguda i presentació de la Comissió TIC de la UEA (TICAnoia)
 • 10:10 La web 2.0. Solucions, aplicacions i oportunitats per les empreses
  (Centre d'Innovació en Productivitat)
 • 10:40 Blocs corporatius i estratègia de blogging
  (Centre d'Innovació en Productivitat)
 • 11:00 Xarxes socials
  (Tecdencies)
 • 11:30 Casos pràctics
Segueix TICAnoia a:
Twitter  Telegram  Linkedin  Facebook  Slideshare  Flickr  Youtube