Iniciar sessió

Àrea socis

Eines TIC per a la gestió de persones per competències

Les empreses en general i les de serveis en particular sovint tenen el seu punt feble en la productivitat de les persones i concretament en una manca d'avaluació de les seves competències en el seu entorn laboral.

Moltes empreses ja han incorporat la gestió de recursos humans basada en competències laborals com a eina per millorar la productivitat i mantenir un clima positiu en les relacions amb els seus trebalaldors. 

En Manel Macià, director de Talentia Gestió, consultora especialitzada en la gestió de persones per competències, ens descobrirà la importància de gestionar les persones tenint en compte les seves actituds i aptituds.

La sessió serà eminentment pràctica al voltant de la solució AvaluTIC, software per avaluar les competències del personal de les empreses independentment de la seva dimensió i sector.

L'agenda és la següent:

  • 9,00 - 9,15 Arribada d'assistents i cafè networking 
  • 9,15 - 9,20 Benvinguda i introducció
  • 9,20 - 10,00 Presentació Eines TIC per a la gestió de persones per competències
  • 10,00 - 10,30 Preguntes i qüestions
  • 10,30 Tancament

 

Talentia Gestió
Ceina. Centre de formació en informàtica i noves tecnologies
TICAnoia

 

Aquests esmorzars tenen una freqüència bimensual i volen servir per compartir, en grup reduït (màxim 20 persones) temes i casos que ens puguin ser d'interès, al voltant de les organitzacions, la innovació, els sistemes d'informació i la gestió en diferents àmbits sectorials.

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube