Avantatges d'associar-se

El major avantatge de formar part de TICAnoia ets tu. La teva participació ens impulsa i ens mou per guanyar tots.

Representació del sector

Representem i defensem els interessos de sector TIC davant de les administracions públiques i altres òrgans o entitats que fomentin la promoció econòmica al nostre sector i actuem com a portaveu del col·lectiu davant la societat i l'opinió pública. Representació institucional davant l'administració  Participació en els debats d'opinió amb l'Administració.

 

Networking i col·laboració 

Gràcies a la col·laboració amb altres associacions sectorials i transversals i als convenis signat, fomentem les relacions entre els nostres socis i amb altres agents de mercat per promoure sinergies, projectes de col·laboració i treballs en comú.

Considerem el Networking entre els associats com un dels punts més importants, sigui per cercar oportunitats comuns de negoci i col·laboracions o sigui per compartir problemes, preocupacions i trobar-ne la solució. Promovem esdeveniments privats amb possibilitat de fer ponències als altres associats.

 

Oportunitats de negoci i nous projectes

Donem suport a les nostres empreses per que participin de forma agregada o independent en diferents convocatòries de programes tant territorials com europeus. Canalitzem la demanda de les empreses privades i la contractació de l'administració pública per promoure la provisió de productes i serveis per part dels nostres associats. Accés a tots els projectes que arriben via els canals de l'Associació.

 

Formació especialitzada

Recollim les necessitats formatives de les empreses associades per organitzar jornades de divulgació i formació especialitzada. Estem vinculats a les universitats i escoles per actuar com a nexe entre talent i empresa i per promoure les TIC en les diferents àrees d'activitat i coneixement dels futurs professionals.

 

Comunicació

Visibilitat als mitjans de comunicació de l'associació. Promocionem el sector de forma transversal atenen a la ubiqüitat de les TIC i la seva capacitat tractora en l'activitat econòmica. TICAnoia es receptiva i està molt a prop dels diferents agents de mercat per obtenir, filtrar i transmetre la informació rellevant per als nostres associats.

 

Descomptes especials

Accés als descomptes especials i de grup que tenim com Associació en esdeveniments, fires i altres productes i serveis.

 

Assemblees

Participació i drets de vot a les assemblees. Participació en juntes i comissions de treball.

 

 

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube