Membres de la Junta

TIC, però sobre tot un equip de persones.
La junta està formada per un màxim de 20 membres, professionals procedents de diferents àmbits  tecnològics i sectors. Actualment, formen part de la mateixa les següents persones:
 • President
  Jordi Solà (Cubus Games)
   
 • Vicepresident
  Jaume Catarineu (Ubiquat)
   
 • Gerent i Secretari
  Pep Solé
   
 • Tresorer
  Manel Lopez (Ceina)
   
 • Vocals de junta: Carles Ramos (Aladetres), Isidre Mensa (MPMSoftware), Stephanie Marko (Stikets), David Regordosa (EngisoftCloud), Jaume Balcells (Pràctics), Josep Piqué (Engisoft) i David Puiggròs
   
 • Comissions i grups de treball
  • Comissió d'activitats i esdeveniments
  • ​Comissió de comunicació
  • Comissió de formació i noves professions
  • Comissió de dona TIC
  • Comissió de nous projectes
    
  • Grup de treball Espai TIC
  • Grup de treball AnoiaTastTech
  • Grup de treball Networking
  • Grup de treball Premis TIC
  • Grup de treball eSports
  • Grup de treball TEDx Igualada
Segueix TICAnoia a: