Membres de la Junta

TIC, però sobre tot un equip de persones.
La junta està formada per un màxim de 20 membres, professionals procedents de diferents àmbits  tecnològics i sectors. Actualment, formen part de la mateixa les següents persones:
 • President
  Jordi Solà (Cubus Games)
   
 • Vicepresident
  Jaume Catarineu (Ubiquat)
   
 • Secretari
  Jaume Balcells (Practics)
   
 • Tresorer
  Manel Lopez (Ceina)
   
 • Vocals de junta: Carles Ramos (Aladetres), David Puiggròs, David Regordosa (EngisoftCloud), Isidre Mensa (MPMSoftware), Josep Piqué (Engisoft) i Stephanie Marko (Stikets)
   
 • Comissions i grups de treball
  • Comissió Comunitat TIC
  • Comissió de Dones TIC, Talent i Formació
  • Comissió de Nous Projectes
   • Grup de treball Col·laboratori d'Innovació Social i Digital 
   • Grup de treball Desplegament àrea 5G a l'Anoia
  • ​Comissió de Comunicació
Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube