Membres de la Junta

TIC, però sobre tot un equip de persones.
La junta està formada per un màxim de 20 membres, professionals procedents de diferents àmbits  tecnològics i sectors. Actualment, formen part de la mateixa les següents persones:
Segueix TICAnoia a:
Twitter  Linkedin  Facebook  Slideshare  Flickr  Youtube  Mixcloud