Elabora la teva oferta pública pas a pas

Com pot accedir una microempresa o petita empresa de l'àmbit TIC al món de les licitacions públiques?

Aprofundirem d'una forma amena i pràctica en la metodologia d'elaboració d'una oferta per a l'administració pública, analitzant les licitacions, entendre els plecs i apremdrem a preparar l'oferta pas a pas per tenir més possibilitats de ser el projecte guanyador.

Sessió de tres hores especialment adreçada a les petites empreses i les micro empreses, interessades en obrir una nova via de facturació amb l'administració pública. 

Continguts
  • Com està informat de les licitacions (Perfil del contractant, DOGC...)
  • Modalitats de contractació pública (diferencies entre subvenció i concurs, per exemple)
  • Què és el Reli
  • Què són els plecs de prescripcions tècniques, administratives
  • Què és la solvència tècnica i la solvència econòmica i com es demostra
  • Què són les ofertes temeràries
  • Què significa el sistema dels sobres
  • Què és la subcontractació dins d'un concurs públic
Ponent

La Roser Viladrich Segués és responsable de licitacions del grup Sinergia Social – Associació coordinadora d'entitats per l'interès general.

Ig-nova Tecnoespai
Ajuntament d'Igualada - Dinamització Econòmica
Ceina. Centre de formació en informàtica i noves tecnologies
TICAnoia

Segueix TICAnoia a: