IVrt Dinar Networking TICAnoia

El desplegament de la Fibra Òptica a la ciutat d'Igualada

Fibra Òptica
L'any passat es va posar en marxa el desplegament de la fibra òptica a Igualada, un projecte pioner a Catalunya i que ha de garantir que la ciutat, les empreses i els ciutadans disposin de les infraestructures de comunicació i Internet necessàries per a ser competitives en la societat de la informació.

Durant el dinar, organitzat per la Comissió TIC de la Unió Empresarial de l'Anoia , TICAnoia, coneixerem, de la mà de l'Ajuntament d'Igualada i de l'empresa contractista responsable del projecte, quin és el seu estat, els propers passos i actuacions previstes.

El dinar està dirigit a tots els empresaris, directius i gerents de les empreses igualadines, així com aquells professionals de les TIC interessats en aquest tema.

Hi intervindran:

  • Sr. Jordi Aymamí . Alcade. Ajt. Igualada
  • Sr. Sergi Marcén . Director TIC.cat. Generalitat de Catalunya
  • Sr. Ramon Felip . President. UEA
  • Sr. Ramon Costa . President. TICAnoia

Segueix TICAnoia a: