L’impacte de la indústria 4.0 en el món del treball

Conferència

Les noves tecnologies estan canviant la manera de funcionar de les empreses. Apareixen noves tasques, i això afectarà de ple als perfils professionals que es necessitaran.

L'Anoia, una comarca amb vocació industrial, es pot avançar al futur i preparar-se pel que vindrà, gràcies a les conclusions de l'informe que es presentarà en aquesta conferència.

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube