VIè cafè digital amb Sandra Sieber (IESE). L'impacte del web 2.0 a les empreses

L'impacte del web 2.0 a les empreses.

L'ús de les eines Web 2.0 tals com Facebook o Twitter com a plataformes d'interacció està tenint un impacte significatiu a la societat , particularment a les generacions més joves. No obstant, l'impacte real sobre les organitzacions és menys clar. Es tracta d'una altra “moda tecnològica” o bé d'un fenomen que canviarà definitivament les organitzacions com les coneixem avui?

A aquesta sessió s'analitzaran una sèrie de casos d'empreses que ha adoptat eines Web 2.0 per connectar persones de diferents maneres, establir noves formes de servir al mercat o d'obrir noves vies d'innovació. Tanmateix es presentarà els resultat d'un estudi global de més de 100 empreses a 20 països, que indiquen que el món empresarial es troba encara a l'avantsala d'una adopció massiva d'aquestes eines, identificant quins seran els principals reptes de cara a una efectiva integració d'aquestes noves tecnologies a l'empresa.

L'agenda és la següent:

  • 08:40-09:00 Cafè i networking
  • 09:00-09:45 L'impacte del Web 2.0 a les empreses
  • 09:45-10:20 Debat entre els participants
  • 10:20-10:30 Darreres novetats de TICAnoia


Sandra Sieber
Sandra Sieber és actualment Professora Associada i Cap del Departament de Sistemes d'Informació de IESE . Es va incorporar a l'IESE l'any 2000. Anteriorment, va ser professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. De 2001 a 2004 va exercir com a directora acadèmica de la PwC-IESE ebCenter. El 2003, va ser professora visitant en el Sloan School of Management, MIT.

Les seves àrees d'interès es centren en la interacció de la gestió estratègica i els sistemes d'informació , així com sobre el paper de les noves tecnologies de la comunicació (TIC) per a l'aprenentatge organitzacional i la innovació.

Ha estudiat en profunditat els problemes de l'adopció de tecnologia i la seva implementació especialment en aquells sectors que estan sent transformats pels últims avenços tecnològics , com ara les telecomunicacions, la banca, els mitjans de comunicació i entreteniment.

Més informació sobre la Sanda Sieber


Aquests esmorzars tenen una freqüència bimensual i volen servir per compartir, en grup reduït (màxim 20 persones) temes i casos que ens puguin ser d'interès, al voltant de les organitzacions, la innovació, els sistemes d'informació i la gestió en diferents àmbits sectorials.

Segueix TICAnoia a: