Política inscripcions

Termes i condicions de la inscripció
  • L'Associació TICAnioa facilita inscripcions a activitats que organitza en nom propi.
  • Si es produeix un canvi de data o de lloc en l'organització de les activitats, TICAnoia informarà amb temps suficient via correu electrònic i via web.
  • TICAnoia pot limitar a un nombre màxim de persones per entitat associada.
  • Els assistents a una activitat donen el seu permís a la gravació de vídeo, so i fotografia així com la captació d'imatges de plànols generals com a part del públic assistent.
  • Un cop formalitzada la inscripció, TICAnoia admetrà una substitució en la inscripció d'un assistent fins a cinc dies abans de l'activitat. En cap cas serà retornat l'import de la inscripció en cas que aquesta tingui associat un import.
Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube