Baròmetre del sector tecnològic. Catalunya 2010

Divendres, 07/05/2010

Durant el III Dinar Networking organitzat per TICAnoia es presenta un diagnòstic del Sector Tecnològic Català. Es fa una valoració general del sector, es veu l'evolució des del 2008 i se'n fa un anàlisi DAFO.

 

 

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube