L'impacte del web 2.0 a les empreses amb Sandra Sieber (IESE)

Dimecres, 24/11/2010

Sandra Sieber
L'ús de les eines Web 2.0 tals com Facebook o Twitter com a plataformes d'interacció està tenint un impacte significatiu a la societat , particularment a les generacions més joves. No obstant, l'impacte real sobre les organitzacions és menys clar. Es tracta d'una altra “moda tecnològica” o bé d'un fenomen que canviarà definitivament les organitzacions com les coneixem avui?

 

S'analitzen una sèrie de casos d'empreses que ha adoptat eines Web 2.0 per connectar persones de diferents maneres, establir noves formes de servir al mercat o d'obrir noves vies d'innovació. Tanmateix es presenta els resultats d'un estudi global de més de 100 empreses a 20 països, que indiquen que el món empresarial es troba encara a l'avantsala d'una adopció massiva d'aquestes eines, identificant quins seran els principals reptes de cara a una efectiva integració d'aquestes noves tecnologies a l'empresa.

 

 

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube