Memòria del primer any de TICAnoia oct/08-set/09

Dimarts, 22/09/2009

En el marc del II Dinar Networking TICAnoia (22/set) es va fer una revisió del primer any de funcionament de TICAnoia:

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube