Els primers estudiants del Grau TIDC del Campus Igualada – UdL ja s’incorporen a les empreses TIC de la comarca per realitzar la Formació Dual.

Dimecres 21/10/2020
Les empreses van oferir 16 vacants que van suposar 12 contractes de treball, el que suposa més d'un 90% dels aspirants que van aplicar per la formació dual en el seu tercer curs del grau universitari en Tècniques de Interacció Digital i de Computació. 

El Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació del Campus Igualada – UdL és el primer Grau Universitari relacionat amb el sector de la informàtica i les TIC que s'imparteixen a Catalunya en modalitat dual. Una modalitat que permet a l'estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l'entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l'empresa.  El Grau consta de 3 cursos acadèmics, amb una càrrega lectiva de 180 ECTS i amb un enfocament eminentment pràctic.  

La promoció de 2018 ara inicia el seu darrer curs dins del programa de Formació Dual per accedir al mercat laboral amb un contracte de treball remunerat i que poden conciliar amb els seus estudis.  

Tots els alumnes han pogut contactar personalment amb les empreses i han  tingut l'opció d'escollir la que millor s'adaptava als seus interessos. Les empreses han proporcionat suficients propostes d'activitats formatives relacionades amb la seva oferta de serveis i en línia amb els continguts de la Formació Dual del Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació. 

Entre les empreses ofertants n'hi ha 7 empreses associades a TICAnoia: Amida4, Cubus Games, Engisoft, Iguana Comunicacions, Intarex, MPM Software i Ubiquat Technologies, i altres dues desenvolupen projectes interns des dels seus respectius departaments interns d'informàtica: Petromiralles i Àrea de Guissona.  

TICAnoia té el compromís de fomentar la inserció laboral i orientació professional dels alumnes del GrauTIDC i valora molt positivament l'oportunitat que suposa per a les empreses TIC, per a la universitat i pels estudiants la possibilitat d'atreure i arrelar l'oferta laboral qualificada, , el talent i el coneixement tecnològic a la comarca. 

Estudiants de Grau TIDC

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube