La factura electrònica, a debat en el proper Cafè Digital de TICAnoia

Dilluns 02/02/2015
El proper Cafè Digital de TICAnoia explicarà els passos que han de seguir les empreses per  implementar la factura electrònica, obligatòria per a totes les empreses que vulguin facturar a la  administració pública. El Cafè Digital es farà el dimarts 10 de febrer amb la organització de TICAnoia i la UEA.

Igualada, 2 de febrer.- Des d'aquest any 2015, les empreses que vulguin treballar amb la  administració pública han de presentar factures electròniques. Les empreses i professionals que no  en facin, no poden facturar a ajuntaments altres ens públics. L'Ajuntament d'Igualada, per  exemple, ja ha implementat la facturació electrònica des de començaments d'any. Per aquest  motiu que el proper Cafè Digital de TICAnoia versarà sobre la factura electrònica, com es realitza i  els passos a tenir en compte a l'hora d'enviar-­‐la. La sessió es farà el 10 de febrer al ma tí (9.00h) a la  seu de la Unió Empresarial de l'Anoia i amb la organització de TICAnoia i la UEA.

El Cafè Digital sobre la factura electrònica  tindrà com a protagonista a Santi Simó, tècnic del departament d'Organització i Control de Processos de l'Ajuntament d'Igualada. Simó explicarà el procediment que es realitza des de l'Ajuntament d'Igualada en aquest àmbit i explicarà el passos  que les empreses han de fer si volen facturar de forma electrònica. Simó explicarà les avantatges  d'implantar la factura electrònica en la ges tió de facturació amb les administracions per part de les  empreses, autònoms i professionals. 

La sessió  tindrà una primera part on Simó exposarà aquests passos i arguments i després hi haurà  un torn obert de paraules per resoldre dubtes i fer noves preguntes. L'acte començarà a les 9 del  matí del dimarts 10 de febrer i la Inscripció és gratuïta.

Aquesta és una activitat organitzada per TICAnoia i la Unió Empresarial de l'Anoia. Els Cafès Digitals  tenen una freqüència bimensual i volen servir per compartir, en grup reduït , temes i casos que  puguin ser d'interès, al voltant de les tecnologies de la informació.

Ajuntament d´Igualada
TICAnoia
UEA. Unió Empresarial de l´Anoia

Agenda > Darreres activitats > Cafè digital sobre factura electrònica

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube