Petició d'alta al directori TIC

El directori TIC pretén atreure l'atenció sobre l'abast i força del sector.

Poden sol·licitar la seva incorporació al directori TIC de l'Anoia qualsevol empresa, entitat o professional associat amb NIF vigent, amb la seva seu a la comarca d'Anoia i que desenvolupi la seva activitat principal creant, desenvolupant i/o proveint serveis i solucions digitals o productes de tecnologies de la informacio i la comunicació a terceres empreses, administracions, entitats i/o persones.

Les peticions són revisades i contrastades amb la informació disponible a la web. La junta es reserva el dret de no incorporar al directori en cas de considerar que la petició no compleix els requisits. 

Associa't a TICAnoia

Cal que faciliteu la següent informació:

 

Algun document acreditatiu d'estar donat d'alta en el Cens d'empresaris i professionals (NIF empresa, Rebut d'autònoms, Model 036 o 037, etc.).
Escull fins a 3 especialitzacions que millor defineixen els teus productes i serveis TIC
Centres de formació i formació a mida
Connectivitat, telefonia i comunicacions
Consultoria i assessorament TIC
Disseny i desenvolupament de programari, web i mòbil
Desenvolupament / Integració / Implantació de solucions verticals
Venda de maquinari / programari ofimàtic (hardware/software)
Altres
Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube