Estudiant

Si ets major de 16 anys i ets estudiant matriculat en qualsevol família formativa oficial de durada mínima d'un curs acadèmic, també pots sol·licitar formar part de TIC Anoia i fruir d'alguns dels avantatges i activitats que organitzem. Les següents dades que ens facilitis ens serviran per contactar-te i gestionar la teva alta formalment. 

Qualsevol estudiant associat/da té una quota de 0 €/any i pot assistir a la Assemblea General sense dret de veu ni de vot. 

Home
Dona

Condicions d'associació

Omplint i enviant aquest formulari vostè autoritza a l'Associació per l'impuls del Sector TIC de l'Anoia, amb NIF G66009861, a tramitar la seva alta com a persona associada i, si s'escau, a enviar instruccions a la seva entitat per fer càrrecs en el seu compte per part de TICAnoia.

Les vostres dades restaran emmagatzemades en un fitxer automatitzat que és titularitat de TICAnoia, que té com a finalitat informar-li de les activitats de l'associació i realitzar la gestió administrativa i organitzativa de la seva vinculació, i si s'escau, realitzar el cobrament de quotes. Per exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, podeu adreçar una comunicació escrita, a la qual s'hi ha d'adjuntar una fotocòpia del seu DNI, a Av. de Barcelona, 105, 08700 - Igualada (Barcelona), o per correu electrònic info@ticanoia.cat.

Accepto condicions d'associació
Accepto la política de privacitat
Informació bàsica sobre protecció de dades
Associació per l’impuls del sector TIC de l’Anoia
Gestionar l'enviament d'informació relacionada amb la petició. +info
Consentiment de la persona interessada +info
Associació per l’impuls del sector TIC de l’Anoia
Política de privacitat
Segueix TICAnoia a:
Twitter  Telegram  Linkedin  Facebook  Slideshare  Flickr  Youtube