Iniciar sessió

Àrea socis

Formació TIC reglada

Per accedir a ofertes laborals d´informàtica i comunicacions es demanen diferents perfils, però sempre amb alguna de les següents titulacions:

Formació professional

Respecte a la Formació professional hi ha un cicle formatiu de grau mitjà, i dos de grau superior els quals tenen en comú el primer curs.

Cicles formatius de grau mitjà

Cicles formatius de grau superior

Formació universitària

Pel que fa a estudis universitaris, actualment hi ha diverses enginyeries relacionades amb les TIC.

Graus combinats

Altres enginyeries relacionades

Pels titulats universitaris també hi gran oferta de Postgraus i Màsters.

Segueix TICAnoia a:
Facebook  Flickr  Instagam  Linkedin  Telegram  Twitter  Youtube