Material gràfic

Informatica i Comunicacions, professions de futur

TICAnoia
Ajuntament d´Igualada

MªÀngels Chacón, 2ª Tnt Alcalde de Dinamització Econòmica de l'Aj. d'Igualada, Jaume Catarineu, president i Isidre Guixà vocal formació de TICAnoia
MªÀngels Chacón, 2ª Tnt Alcalde de Dinamització Econòmica de l'Aj. d'Igualada, Jaume Catarineu, president i Isidre Guixà vocal formació de TICAnoia

Segueix TICAnoia a:
Twitter  Telegram  Facebook  Linkedin  Youtube  Flickr